MultiLanguage_Source(多語言界面解決)

所屬分類Windows編程
開發工具:Visual C++
文件大小:46KB
下載次數:0
上傳日期:2019-05-21 14:05:57
上 傳 者tiankng
說明:  程序實現多國語言的動態切換解決方案,把所有用到的字符串都放到文件中,一種語言一個文件,根據選擇的語言到對應的文件中去加載字符串。這樣不但可以動態切換語言,而且用戶可以根據需要自己添加新的語言。
(MultiLanguage_Source)

文件列表:[舉報垃圾]
MultiLanguage.cpp, 6749 , 2003-05-01
MultiLanguage.dsp, 4598 , 2003-05-01
MultiLanguage.dsw, 549 , 2003-05-01
MultiLanguage.exe, 32768 , 2003-05-01
MultiLanguage.h, 1495 , 2003-05-01
MultiLanguage.rc, 7198 , 2003-05-01
MultiLanguageDlg.cpp, 7697 , 2003-05-01
MultiLanguageDlg.h, 1550 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source, 0 , 2003-05-09
MultiLanguage_Source\MultiLanguage.cpp, 6749 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguage.dsp, 4598 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguage.dsw, 549 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguage.exe, 32768 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguage.h, 1495 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguage.rc, 7198 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguageDlg.cpp, 7697 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\MultiLanguageDlg.h, 1550 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\res, 0 , 2003-05-09
MultiLanguage_Source\Resource.h, 1287 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\res\lang_ch.bin, 840 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\res\lang_eng.bin, 801 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\res\MultiLanguage.ico, 1078 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\res\MultiLanguage.rc2, 405 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\res\setting.bin, 29 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\StdAfx.cpp, 215 , 2003-05-01
MultiLanguage_Source\StdAfx.h, 1054 , 2003-05-01
res, 0 , 2003-05-01
Resource.h, 1287 , 2003-05-01
res\lang_ch.bin, 840 , 2003-05-01
res\lang_eng.bin, 801 , 2003-05-01
res\MultiLanguage.ico, 1078 , 2003-05-01
res\MultiLanguage.rc2, 405 , 2003-05-01
res\setting.bin, 29 , 2003-05-01
StdAfx.cpp, 215 , 2003-05-01
StdAfx.h, 1054 , 2003-05-01
www.ccduyw.com.txt, 218 , 2007-01-22
程序實現多國語言的動態切換解決方案.txt, 1838 , 2003-05-01

近期下載者

相關文件

評論我要評論

收藏者

秒速时时彩开奖走势